Yorkshire

SENIOR HEVO

https://media.volleyballengland.org/images/5442.jpg

Yorkshire Senior HEVO 

Lucie Obrtelova

obrtel.lucie@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5444.jpg

Leeds Beckett University

Bruna Cruz

brunacruz.29@hotmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5445.jpg

University of Leeds

Francisca Darko Mamphey

fdarko11@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5446.jpg

 

University of Leeds

Tino Masanga

tino.masanga@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5447.jpg

University of Hull

Didem Gokcebel

didemgokcebel@hotmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5448.jpg

University of Hull

Ozan Goceroglu

ozangoceroglu@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5443.jpg

University of Bradford 

Anissa Tang

tungchoikwan981123@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5442.jpg

University of Bradford 

Lucie Obrtelova

obrtel.lucie@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5449.jpg

University of Huddersfield

Jennifer Pradelli

jennifer.pradelli@gmail.com

https://media.volleyballengland.org/images/5450.jpg

 

University of York

Eloise McMinn Mitchell

eloise.mcminn@gmail.com